Wij in de wei   

Inzicht in sociale (on)veilgheidsbeleving  in de groep

“Wij in de wei” is een instrument dat ingezet wordt om inzicht te krijgen in de sociale (on)veiligheidsbeleving van leerlingen/medewerkers van een groep/ team.

Het is geschikt voor alle leeftijden (4-99).

Elke deelnemer wordt apart gesproken door de afnemer (10-15 minuten per deelnemer). Tijdens dit gesprek zet de deelnemer figuren op het bord. De personen die staan voor de figuren, de posities en de reden achter de keuzes worden genoteerd. Doordat de deelnemers de figuren neerzetten, krijgen ze zelf meer zicht op het systeem wat veelal zorgt voor extra informatie. Ook zorgt het praten middels figuren ervoor, dat er afstand kan worden genomen,  wat zorgt voor een bepaalde mate van veiligheid. De resultaten komen bij elkaar in een overzicht (sociogram) waarin niet alleen de posities van de deelnemers maar óók de reden van de  keuzes, zichtbaar zijn. 

Een begeleidend verslag kan extra informatie geven over uitspraken van deelnemers en geeft daarnaast beknopte informatie over de posities van leidinggevenden/klassenteams en het ervaren van een eventueel gevaar of een geheim. Het beleven van gevaar kan op elk gebied: situaties als buitenspelen of een teamvergadering maar kan ook slaan op personen of iets wat mee wordt genomen uit de thuissituatie. Een geheim kan slaan op de hele groep, over een bepaald persoon of een geheim wat de deelnemer zelf met zich meedraagt.