Seksuele vorming

Het klinkt zo makkelijk, praten over seksualiteit. Toch blijkt dat we dat in de praktijk vaak laten liggen; we hebben er de middelen niet voor, school heeft hier geen duidelijk beleid op geschreven en wat doe je met de vragen die vanuit de kinderen komen?  Opvoeders denken vaak dat dit op school wordt aangeboden en willen kinderen dit wel van hen horen? Bij wie ligt deze taak en kunnen ze dat niet gewoon vinden op internet?

In deze tijd gaan seksualiteit en media vaak hand in hand. Juist omdat seks overal te zien en te vinden is, is een goede seksuele vorming belangrijker dan ooit. Kinderen hebben recht op eerlijke en open informatie, afgestemd op hun leeftijd en het liefst zo vroeg mogelijk. Seksualiteit gaat immers veel verder dan alleen het hebben van seks of het vermijden van een soa of ongewenste zwangerschap.  Seksualiteit kan ook leuk en fijn zijn en ook dat mag gezegd worden! Seksuele vorming gaat over het leren herkennen en respecteren van grenzen en wensen, die van jezelf en die van een ander.  Als we weten wat we fijn en leuk vinden, kunnen we ook aangeven wat we niet prettig vinden.

Dit leer je kinderen vooral door erover in gesprek te gaan, respect te hebben voor verschillen en vertrouwd te raken met het praten over het onderwerp.         

Op deze manier weten ze ook de weg te vinden bij vragen of verhalen; als zorg- en onderwijsprofessional en opvoeder kun je hierin een belangrijke rol vervullen.

Tijdens de opleiding consulent seksuele gezondheid, heeft Loes zich gericht op de vraag hoe we met elkaar, vanuit een veilige en open situatie seksualiteit bespreekbaar kunnen maken. In een 1,5-2 uur durende interactieve presentatie voor ouders en/of professionals gaan we hier met elkaar mee aan de slag. En net als in de klas, mag er ook gewoon gelachen worden.